Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл. ас. Евгени Йорданов защити докторат

   

17.12.2012 г.

На 17 декември гл.ас. Евгени Йорданов, последният преподавател от серията по процедури за защита на научни степени в Департамента по спорт за 2012 г., защити с положителна оценка докторска степен по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - тенис).

Честито и успех в научната и преподавателска дейности на гл.ас. д-р Евгени Йорданов.