Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл. ас. Боряна Туманова защити докторат

   

05.12.2012 г.

На 05 декември 2012 г. още един преподавател от Департамента по спорт защити с положителна оценка докторска степен по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - плуване).

Честито и успех в научната и преподавателска дейности на гл.ас. д-р Боряна Туманова.