Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / ас. Георги Игнатов спечели конкурс за главен асистент

   

29.11.2012 г.

На 29 ноември 2012 г. Комисия в състав:

Председател:

доц.д-р Анжелина Янева

Членове:

доц. д-р Елена Джамбадова

проф. д-р Божидар Ангелов

доц. д-р Арахангел Гигов

доц.д-р Венцислав Гаврилов,

оцени кандидата ас.д-р Г. Игнатов с Отличен 6 в конкурса за главен асистент.