Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Проф. д.м.н. Иван Иванов

   

 

Проф. дмн. Иван Иванов

Тел.: (02) 4229 511

e-mail: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Иван Иванов

 

125 Цариградско шосе, бл. 3, стая 511, тел: +359 2 971 10 02 (511)

София 1113, България

Департамент по статистика и иконометрия

Стопански факултет

Софийски университет "Свети Климент Охридски"

 

Преподавателска дейност, академични курсове

 • Количествени методи в управлението
 • Количествени методи за икономически анализ
 • Микроикономика II
 • Информатика

 

Обучение по алгоритми за машинно обучение - юли 2023 г.

 

Специално ориентирано към:

 • начинаещи;
 • напреднали студенти (докторанти, специалисти, млади учени) въз основа на научни публикации.

Трявна, 30 юли – 3 август 2023 г.

 

Работна програма:

 • Пристигане на 30 юли

Обучение и персонални анализи по темата:

 • 31 юли: 10:00-16:00 ч.
 • 1 август: 10:00-16:00 ч.
 • 2 август: 10:00-16:00 ч.
 • 2 август: 16:00 ч. – Заключителна дискусия.
 • Отпътуване – 3 август.