Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.6 Право /финансово и данъчно право /, обявен в ДВ бр. 88 /08.11.2011