Начало / Студенти / Административно обслужване / Стипендии

   

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 8.00 ч. на 26 февруари 2024 г. до 18.00 ч. на 8 март 2024 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за летен семестър на учебната 2023/2024 г.“ .

 

Кандидатстване за стипендия по успех:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.2.2024 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 8.3.2024 г. (петък)
 2. Класиране – 26.3.2024 г. (вторник)
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 28.3.2024 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 2.4.2024 г. (вторник)

 

Кандидатстване за стипендия по успех за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех за обучение в специалност от приоритетно професионално направление, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.2.2024 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 8.3.2024 г. (петък)
 2. Класиране – 26.3.2024 г. (вторник)
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 28.3.2024 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 2.4.2024 г. (вторник)

 

Кандидатстване за стипендия без ограничения (целогодишна):

Студенти, на които е отпусната целогодишна стипендия от началото на учебната 2023/2024 г., не подават отново заявление за такава стипендия.

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия без ограничения, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.2.2024 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 8.3.2024 г. (петък)
 2. Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи (сканирани), удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия.
 3. Класиране – 26.3.2024 г. (вторник)
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 28.3.2024 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 2.4.2024 г. (вторник)

 

Кандидатстване за стипендия за студенти, приети по реда на междуправителствени спогодби и актове ва Министерски съвет (ПМС 103 и ПМС 228):

Студенти, на които е отпусната стипендия за чуждестранни студенти от началото на учебната 2023/2024 година, не подават отново заявление за такава стипендия.

I. Студенти в ПЪРВИ курс:

 1. Новоприети студенти (от летен семестър на уч. 2023/2024 г.), кандидатстващи за стипендия за чуждестранни студенти, се регистрират на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.2.2024 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 8.3.2024 г. (петък)
 2. Класиране – 26.3.2024 г. (вторник)
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 28.3.2024 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 2.4.2024 г. (вторник)

II. Студенти във ВТОРИ и ГОРЕН курс:

 1. Студенти от втори и по-горен курс по ПМС 103 и 228 могат да кандидатстват за стипендия само, ако са положили всички изпити по учебен план от предходните два семестъра и имат среден успех не по-нисък от добър 4.00.
 2. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.2.2024 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 8.3.2024 г. (петък)
 3. Класиране – 26.3.2024 г. (вторник)
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 28.3.2024 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 2.4.2024 г. (вторник)

 

Кандидатстване за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити:

1. Всеки студент, приет в специалност от професионално направление „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, завършил средно образование в годината на прием, кандидатстващ за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.2.2024 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 8.3.2024 г. (петък).

2. Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – сканирана диплома за средно образование (страницата с номера на дипломата и страницата с резултатите от държавните зрелостни изпити).

3. Условия за кандидатстване за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – студентите трябва да отговарят и на двете условия, посочени в т.3.1. и т.3.2.:

или

4. Класиране – 26.3.2024 г. (вторник)

5. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 28.3.2024 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.

6. Окончателно класиране – 2.4.2024 г. (вторник)

 

В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА СТИПЕНДИИ СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАТ ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА

1. Правила за отпускане на стипендии за летен семестър на уч. 2023/2024 г.
2. График за провеждане на кампанията за държавни стипендии за летния семестър на уч. 2023/2024 г.
3. Заповед на Ректора за отпускане на стипендии за летния семестър на уч. 2023/2024 г.
4. Списък на специалностите от приоритетни професионални направления по факултети
5. Списък на специалностите от професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по“ по факултети