Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Общо събрание

   

29.09.2011 г.

На 29 септември от 14 ч. се свиква Общо събрание на Департамента по спорт със следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на ОС на ДС

2. Избор на представители от Департамента за Общото събрание на Университета и издигане кандидатура за член на Академическия съвет.

3. Разни

гл.ас. Делчо Илчев,
Председател на ОС