Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Нов ръководител на катедра "Спортни игри и планински спортове"

   

08.05.2011 г.

 

Гл.ас. Петър Колев подаде оставката като ръководител катедра "Спортни игри и планински спортове", което наложи провеждане на:

  • Заседание на Катедрата за избор на нов ръководител;
  • Общо събрание на Департамента по спорт за попълване на състава на Съвета на Депaртамента.


За член на Съвета на Департамента бе избрана ст.ас. Иванка Костова.

За ръководител катедра "Спортни игри и планински спортове" - гл.ас. Ирен Пелтекова.
Честито и успех!