Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова участва в Global Transfer Pricing Conference във Виена, Австрия

   

22.02.2024

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова участва в Global Transfer Pricing Conference - Transfer Pricing Developments around the World. Събитието е организирано от Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business и се провежда в периода 21-23 февруари 2024 г. Темата на конференцията е изключително актуална. Свидетелство за това е и наситената програма. Сред ключовите участници в конференцията са д-р Рафаел Петруци, проф. Майкъл Ланг, проф. Джефри Оуенс и др.

Untitled design

Участието на доц. д-р Михайлова-Големинова е свързано с изпълнението на проектни дейности по дейност т. 3.3. „Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище“ по проект BG-RRP-2.004-0008 „Софийски университет - Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер“ (SUMMIT - Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer).

Предстои провеждането на дискусионен форум по темите и в България, организиран от Стопанския факултет. Европейската комисия в момента усилено работи по нов пакет, ползвайки позитивната данъчна интеграция, който да преодолее пречките пред постигането на вътрешния пазар. Това е инициативата „Бизнесът в Европа: Рамката за подоходно данъчно облагане (BEFIT)“, която ще предложи цялостно решение за данъчното облагане на предприятията в ЕС. Предстои скоро да стане ясно дали ще се постигне единодушие по предложените нови директиви в пакета.

Схема 1

Screenshot 2024-02-22 103603

Освен инициативите и правните инструменти в областта на позитивната данъчна интеграция, ЕК използва активно през последните няколко години и инструментите на негативната данъчна интеграция в областта на корпоративното подоходно облагане. Нейните решения са и предмет на поредица от дела в Съда на Европейския съюз и в Общия съд (съдилищата на Съюза), касаещи „таргетирана държавна помощ“ („targeted state aid“ – advanced transfer pricing agreements, tax rullings, tax assessment notices issued by tax administrations).

През последните две години Съдът на ЕС демонстрира подкрепа в полза на данъчния суверенитет на засегнатите държави членки от решенията на ЕК по две ключови дела - Apple и Amazon.

Screenshot 2024-02-22 105129