Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дфзн Георги Райновски бе преизбран за декан на Физическия факултет на Софийския университет

   
Проф. дфзн Георги Райновски бе преизбран за декан на Физическия факултет на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 12 юни 2023 г., за декан на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе преизбран проф. дфзн Георги Райновски.

Неговата кандидатура за поста беше единствена. Проф. дфзн Георги Райновски беше избран с 87 гласа „за“.

Георги Райновски е роден през 1970 г. в Ботевград. Завършва специалност „Физика на атомното ядро и елементарните частици“ през 1996 г. През 2001 г. защитава дисертация на тема “Колективни и едно-частични възбуждания в преходните ядра 123,124I и 123Xe”. От 2000 г. работи като асистент в катедра „Атомна физика“. През 2007 г. е избран за доцент по ядрена физика, а през 2012 г. защитава дисертация за доктор на физическите науки на тема „An experimental study of low-energy M1 collective excitations in atomic nuclei“. През 2015 г. е избран за професор по ядрена физика.

1-Проф. Райновски

Научните интереси на проф. дфзн Георги Райновски са в областта на експерименталната ядрена физика и са свързани предимно с експериментални изследвания на структурата на атомното ядро. Научната кариера на проф. Райновски е преминала през множество дългосрочни специализации в чужбина последователно в Научния център Росендорф, Германия (1999 – 2001 г.), Университета на Ливърпул, Великобритания (2002 – 2003 г.), Щатския университет на Ню Йорк, Стони Брук, САЩ (2004 – 2006 г.). В периода 2010 – 2011 г. е гостуващ учен със стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“ за опитни изследователи в Института по ядрена физика, Технологичния университет на Дармщат, Германия, а през 2016 г. е заемал позиция на асоцииран изследовател в Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН, Швейцария.

Проф. Райновски е съавтор на повече от 140 публикации в научни списания, които са цитирани повече от 1000 пъти, h-index = 24 (Web of Science).

Проф. Райновски е бил ръководител и участник в множество научни проекти с Фонд „Научни изследвания“ и германската служба за академичен обмен (DAAD).

Проф. Райновски води лекционни курсове по ядрена физика, ядрена структура и модерни експериментални техники в различни бакалавърски и магистърски специалности на Физическия факултет.

Бил е научен ръководител на множество успешно защитени бакалавърски тези, магистърски дипломни работи и на две докторска дисертация.

От 2019 г. е декан на Физическия факултет.