Начало / Новини / Новини и събития / Панелна дискусия „Влиянието на AI върху висшето образование“

   
Панелна дискусия „Влиянието на AI върху висшето образование“

На 23 май 2023 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се проведе панелна дискусия за влиянието на изкуствения интелект върху висшето образование.

Преподаватели и изследователи от Софийския университет се включиха като панелисти и споделиха своите познания, проучвания и виждания по различни аспекти как инструментите и средствата за изкуствения интелект трябва да се регулират и интегрират в университетските практики.

1-3

Сред лекторите бяха проф. Мария Павлова-Нишева от Факултета по математика и информатика, която запозна аудиторията с развитието на изкуствения интелект и основните технологични характеристики на популярните инструменти. Темата на нейното изказване беше "Изкуствен интелект, машинно самообучение и съвременни езикови технологии: някои възможности и предизвикателства пред университетското образование."

1-4

Доц. д-р Александра Главанакова от Факултета по класически и нови филологии представи свои изследвания, свързани с читателските практики и изкуствения интелект.

Представянето на гл. ас. д-р Ирина Кюланова от Факултета по класически и нови филологии наблегна на въпросите, свързани с авторството, сътрудничеството и подмяната – как изкуственият интелект влияе върху ролята на студента.

1-1

В последната презентация по темата ас. Албена Антонова от Факултета по математика и информатика разгледа практически въпроси и анализи на студентски работи и възможностите на ChatGPT да генерира есета.

В рамките на панелната дискусия бяха разгледани конкретни предложения и непосредствени стъпки пред академичната общност. Бяха направени предложения за бъдещо развитие и насоки за допълнителни изследвания. Участниците обсъдиха проблеми, примери и възможности за интегрирането на средства за изкуствения интелект в учебния процес.