Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Конкурс „Млад предприемач в науката“

   

13.04.2023

 

За втора поредна година Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад предприемач в науката“. Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За участие в конкурса участниците трябва да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие не по-късно от 15 септември 2023 г.

12145584_Wavy_Edu-03_Single-01

Етапи и срокове на конкурса:

  • Етап 1: Обявяване на конкурса: 27.03.2023 г.
  • Етап 2: Подаване на заявка за участие: 01.04.2023 г. - 15.09.2023 г.
  • Етап 3: Разглеждане на всички заявки и селектиране на 5-10 номинации: до 20.10.2023 г.
  • Етап 4: Устна (онлайн или присъствена) защита на номинираните кандидатури пред комисия: 27.10.2023 г.
  • Етап 5: Обявяване на спечелилия най-много гласове участник и на неговите подгласници, и награждаването им с парична награда ще се извърши в деня на провеждането на Европейския ден на предприемача – 2023 г. : 08.11.2023 г.

Организационен комитет в състав:

Председател: Божил Добрев – директор на НИС и ръководител на ЦТТ Членове:

1. Красимира Генева – експерт в ЦТТ

2. Антон Андонов - експерт в ЦТТ

Процедура за провеждане на конкурса

Участниците в конкурса „Млад предприемач в науката“ следва да изпратят заявки за участие в посочения от организатора срок на следните e-mail адреси: kgeneva@tto.uni-sofia.bg и aandonov@nis.uni-sofia.bg. Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от УС на НИС в следните категории:

  • бизнес идея;
  • научна обосновка;
  • потенциал за реализация.

Награден фонд

Комисията ще присъди три награди. Първа награда в размер на 10 000 лева за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива – “Млад предприемач в науката”. Класираният на второ място ще получи награда в размер на 5 000 лева, а третият в конкурса ще получи награда в размер на 3 000 лева.

Повече информация относно условията за участие, ще откриете тук .