Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Големите очаквания в астрономията

Зала А207, Физически факултет

Лектор ще бъде Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия в училище Izzi science for kids и Първа частна математическа гимназия, ръководител на ученическия отбор, който представя страната ни в Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. От много години е ръководител на няколко школи за подготовка на талантливи ученици за участие в различни състезания по физика и астрономия. Неговите ученици редовно са сред най-добре представящите се на националните и международни конкурси по тези две науки.

poster_v7_portrait_NKaravasilev_2_small

Без никакво съмнение, живеем във време, в което космическите науки се развиват изключително бързо. Новите открития в областта на астрономията все по-често „пренаписват“ учебниците и понякога предлагат неочаквани предизвикателства пред учените. Разбира се, основен принос за тези открития имат новите технологии, които се използват в наблюдателната астрономия.

В настоящата лекция, ще разгледаме важните задачи, поставени пред най-новите наблюдателни инструменти: космическият телескоп James Webb, гравитационните обсерватории, телескопът E-ELT и други. След ретроспекция на актуалните проблеми пред астрономията и важните въпроси в науката, които очакват своя отговор, ще разкажем за това как най-новите инструменти в науката могат да подобрят резултатите, които учените получават. В края на лекцията ще направим опит да „предскажем“ до какви нови открития ще доведат те и какви биха могли да са предизвикателствата пред науката след това.

Krujok_Esen2022_web