Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Проф. д-р Владя Борисова

   

 

Проф. д-р Владя Борисова е икономист и юрист по образование. Има 20 годишен опит в областта на интелектуалната собственост, технологичния трансфер и авторските права. Експерт е към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вице- президент към работните органи на организацията. Има дългосрочни специализации по интелектуална собственост в Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и в Université de Lille - I France. Представител по индустриална собственост. Била е ръководител катедра „Интелектуална собственост и творчески индустрии“ и Директор на „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС. Бивш председател на Патентно ведомство на Република България. Владее английски и френски език.

Има дългогодишен експертен, преподавателски и научноизследователски опит с множество национални и международни участия, експертизи, инициативи, стратегически проекти и публикации в областта на интелектуалната собственост, достъпни тук .