Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ подписа споразумение със Зонта Клуб интернешънъл

   

08.03.2022

 

В Международния ден на жената Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Зонта Клуб интернешънъл официално стартираха своето сътрудничество.

275183305_287451026827934_5202141139129407052_n

В рамките на 2022 г. партньорите предвиждат:

  • застъпване на темите за правата на жените на работното място, превенция на насилието на учебното и работното място и други в учебното съдържание на бакалавърските и магистърските програми;
  • създаване на специализиран обучителен модул за правата на жените към Центъра за образователни услуги на СУ;
  • включване на тематиката в магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“;
  • извънкласни форми на ангажиране на студентите с темите за правата на жените.

 

„С подписването на днешното споразумение за партньорство искаме да подчертаем, че темата за правата на жените е изключително важна за нашата общност – преподаватели, изследователи, студенти, партньори. От 2016 г. СУ „Св. Климент Охридски“ следва принципите в Европейската харта за изследователите и в Кодекса за поведение при набиране на изследователи, а през септември 2021 г. Академичният съвет прие и План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на половете. Вярвам, че чрез партньорството ни със Зонта клуб интернешънъл ще затвърдим лидерството на Университета и в тази значима за обществото тема“, каза доц. д-р Атанас Георгиев при подписването на документа.

275105141_1161135834625309_2623265241081843244_n

Бистра Илиева, Ареа директор, Ареа 05, Дистрикт 30 на Зонта интернешънъл, сподели: „Една от основните цели на Зонта е „Не на насилието“ и „Да – на образованието“. Чрез служба и застъпничество работим за овластяване на жените и за това партньорството със Стопански факултет е много важна крачка напред. Нашите програми за развитие на лидерски качества на жените, между които наши членове, приятели и млади дами, ще бъдат сертифицирани и заедно ще подпомогнем тяхната икономическа и обществена реализация“.

За Стопанския факултет настоящото партньорство е част от дейността по изпълнението на Плана на дейности за осигуряване на равнопоставеност на половете в СУ „Св. Климент Охридски“ (2021-2027).

 

 

______________________________

Зонта Интернешънъл е водеща световна организация на професионалисти, които работят за овластяване на жените по света чрез служба и застъпничество. Зонта работи за свят, в който правата на жените се разпознават като човешки права и всяка жена може да разгърне своя пълен потенциал. В такъв свят, жените имат достъп до всички ресурси и са представени във високите властови позиции наравно с мъжете. В такъв свят всяка жена живее без страх от насилие.

Зонта се фокусира върху правата на човека и равенството между половете от основаването си през 1919 г. Към 2019 г., точно сто години след основаването на Зонта, в организацията членуват 31 000 члена в 65 страни. От 1999 г. розата на Зонта служи като символ на „Деня на розата“ на Зонта, който се чества на 8 март и съвпада с Международния ден на жената. На този специален ден, членовете на Зонта по цял свят са насърчавани да раздават жълти рози или предмети с изображение на жълти рози сред обществото, заедно с информация за Зонта Интернешънъл и материали, свързани с подобряване живота на жените.