Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет обявява конкурс за магистри за участие в Лятната школа на ЕИБ 2022

   

07.03.2022

 

Групата на Европейската инвестиционна банка е съставена от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд (EIB & EIF). Групата е най-голямата многостранна банка за развитие в света и един от най-големите източници на климатични финанси. От 2019 г. ЕИБ следва смелите амбиции за финансиране на климата, за да подкрепи Европейския зелен пакт и за да направи Европа въглеродно-неутрална. Всяка година Институтът на ЕИБ е домакин на Лятна школа на ЕИБ.

RW_EIB_SUMMER_SCHOOL_

Посетете специалната информационна сесия на 23 март от 15:00 часа онлайн, за да разберете повече за инициативата и как можете да кандидатствате за нея. Стопанският факултет и проектът SCHOLARNET ще покрият разходите за път, а Институтът на ЕИБ ще покрие останалите разходи по участието на тримата избрани студенти-магистри от Стопанския факултет.

 

Линк за участие в информационната среща на 23 март от 15:00 ч.: https://eibconference.webex.com/eibconference/j.php?MTID=mecbdb00f98f8cd4d36d6e43d8bf1514e

Meeting number: 2743 196 8394, Password: ctTDn2TGG54

 

Стопанският факултет е партньор на Групата на ЕИБ от 2020 г. и тази пролет ще е домакин на трета серия лекции от мениджмънта на ЕИБ, подготвени специално за студентите от България.

Целта на лятната школа, която ще се проведе между 28 юни и 9 юли в Люксембург, е:

  • предоставяне на студентите от магистърски програми информация от първа ръка за основните дейности и отговорности на Групата ЕИБ;
  • изграждане и укрепване на мрежа от настоящи и бъдещи заинтересовани страни в Групата на ЕИБ чрез нейните възпитаници и програма.

 

Лятното училище е насочено към интердисциплинарна и международна група от студенти-магистри от избрани партньорски университети на Института на ЕИБ. Участниците се включват в лекции, групови дискусии и казуси, за да получат задълбочено разбиране на мисията и въздействието на Групата на ЕИБ и как тя отговаря на настоящите предизвикателства на ЕС и света.

Всички курсове на Лятното училище се провеждат от служители на Групата на ЕИБ, които се справят ежедневно с оперативни, финансови, политически, кредитни, правни и технически предизвикателства. Преподавателите на Лятното училище показват практически подходи към проблеми, които по природа са мултидисциплинарни. Участниците получават уникалната възможност да получат вътрешна гледна точка за това какво означава да си част от групата на ЕИБ и как членовете на персонала прилагат теоретичните концепции към много практически предизвикателства с глобално въздействие.

След две „отдалечени“ години по време на пандемията Ковид-19, през 2022 г. Институтът на ЕИБ планира да върне Лятното училище в помещенията на ЕИБ в Люксембург. При условие на пандемични и други ограничения, Лятното училище ще покани група от 70 магистри да се присъединят към 10-дневната програма.

 

Съдържание и график на Лятното училище

Независимо от формата си, Лятното училище осигурява среда, в която участниците могат да взаимодействат с онези, които оказват влияние върху ежедневния живот в Европа и извън нея чрез техните роли в групата на ЕИБ.

През техен лекции, представителите на ЕИБ предоставят информация как Групата на ЕИБ отговоря на предизвикателствата пред ЕС:

  • действайки на финансовия пазар като ключов глобален играч в борбата с климатичните промени;
  • чрез анализиране и управление на рисковете, свързани с финансирането на зелени инвестиционни проекти;чрез оценка на инвестиционни проекти от техническа, икономическа, правна и регулаторна гледна точка;
  • чрез определяне на стратегии за насърчаване на европейското зелена сделка.

 

Академичната програма включва пленарни лекции, както и семинари, които предоставят на участниците повече възможности за взаимодействие и дискусия с преподавателите и помежду си. Семинарите са разделени на няколко направления, за да позволят на участниците от различни академични среди да се потопят по-дълбоко в темите. Външни лектори, които Институтът на ЕИБ признава за водещи по теми, свързани с климата, допълват програмата, като споделят своите гледни точки с участниците.

В допълнение към академичната програма, участниците се включват и в социална програма с цел да насърчат взаимното учене и устойчивите социални мрежи сред съмишленици. Академичната част от графика включва приблизително 4-5 часа на ден, които ще останат възможно най-интерактивни и ангажиращи.

Освен учебните дейности, участниците ще си сътрудничат в малки мултидисциплинарни работни групи по задача, която ще представят на журито и своите връстници в последния петък на Лятното училище.

Програмата завършва с празнична вечеря в един от замъците на Люксембург и (по желание) събиране със завършилите през предишни години възпитаници на курса през уикенда.

 

Насоченост към студентите

Лятното училище на ЕИБ 2022 е насочено към студенти от различни академични области като икономика и финанси, право, публична и бизнес администрация или социални и екологични науки. ЕИБ институт кани студенти с интерес към устойчивостта, изменението на климата и околната среда, както и студенти с опит в инженерните науки, науки за живота и др. Всички участници трябва имат съществено разбиране за функционирането на европейските институции и поне основно разбиране за финанси и банково дело.

Лятното училище на ЕИБ не е програма за набиране на персонал. Вместо това програмата има за цел да насърчи дългосрочен взаимоотношения и създава мрежа на връстници.

Студентите не могат директно да кандидатстват в Лятното училище на ЕИБ, а следват процес на кандидатстване през техните собствени университети. От кандидатите не се изисква да притежават гражданство на ЕС.

 

Формални изисквания

  • Магистър (или завършващи през 2022 г. бакалаври);
  • Подписване на стандартно споразумение, обхващащо например активен ангажимент, конфиденциалност и код на поведение.

 

Езикът на курса е английски. Участниците в лятното училище се задължават да посещават всички академични курсове, както и всички дейности на място (ако санитарните условия го позволяват). След завършване, студентите получават сертификат, издаден от на ЕИБ институт.