Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Дългосрочен стажант в отдел „Клиентски сегменти и продукти“

   

09.08.2020

 

Стажантската програма на ОББ е един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да подпомогнем тяхното кариерно развитие. Тя е насочена към студенти, желаещи да приложат наученото на практика и с висока мотивация за професионална реализация в банковата сфера.

f11a4541c0007b78e3a9760af2df4325

За дългосрочен стаж в отдел „Клиентски сегменти и продукти“, част от дирекция „Банкиране на дребно и дигитални продажби“, търсим амбициозни студенти.

 

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

 • Подпомага изготвянето на периодични отчети за успеваемост на продажбите на съответните продукти, отговаря за проверка на коректността им, изпращането към застрахователя и уточняването на окончателния отчет, изготвен от застрахователя;
 • Извършва мониторинг и съдейства при решаване на проблеми със системите за продажба на
  застрахователни продукти, осъществява комуникация и обратна връзка с всеки клон;
 • При заявени щети от застраховани клиенти подпомага клоновата мрежа при необходимост;
 • Подпомага разглеждането, анализирането и подготовка на отговори на постъпили жалби и сигнали от
  клиенти на ОББ;
 • Участва в подготовката на продажбени кампании и проследяване на резултатите от тях;
 • Участва в тестването на нови продукти и/или промяна на настоящи такива.

 

ИДЕАЛНИЯТ СТАЖАНТ Е:

 • Обучаващ се в бакалавърска степен в сферата на Икономика/ Финанси/ /Статистика и др. (Позицията е
 • подходяща и за наскоро завършили специалисти);
 • Владеещ английски език на добро ниво;
 • С добра компютърна грамотност (MS Office);
 • Умеещ да спазва срокове и да работи в екип;
 • Аналитично мислещ;
 • Проактивен и ориентиран към крайния резултат.

 

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

 • Перспектива за дългосрочно развитие в една от най-големите банкови институции в страната;
 • Възможност за работа в динамичното ежедневие на международна компания;
 • Придобиване на практически опит в корпоративна среда;
 • Осигурен персонален наставник (ментор), който ще ви подкрепя в обучението и ще наблюдава
 • прогреса ви.

Ако желаете да станете част от екипа ни, моля, изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на internship@ubb.bg.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Конфиденциалността е
гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.