Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 г. в следните чуждестранни висши училища:

   

Срок за подаване на документите: 2 юли 2021 г.

 

1. Университет „Болоня", Форли, Италия;
2. Познански университет „Адам Мицкевич", Познан, Полша;
3. Университет „Екс-Марсилия" в Марсилия, Франция.

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Кандидатите за преподаватели следва до 2 юли 2021 г. (петък) да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.