Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15 април 2021 г. почина доц. д-р Кирил Димов Праматаров, дм, дългогодишен и многоуважаван преподавател по „Дерматология и венерология“ в Медицинския факултет на Алма матер.

Доц. Кирил Праматаров, дм, завършва специалност „Медицина" във ВМИ – София през 1969 г. През 1975 г. постъпва като асистент към Катедрата по кожни и венерически болести, Медицински университет – София. През 1986 г. придобива научната степен „Доктор" след успешно защитена дисертация, а през 1994 г. – образователната степен „Доцент". От същата година до 2007 г. е завеждащ отделение към Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска". Преподавател е в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" от 2010 г.

113

 

Автор е на 126 научни публикации, от които близо половината са в чужди списания – Германия, САЩ, Швейцария, Англия, Испания, Япония. Участва в написването на 8 монографии и учебници, от които 4 са издадени в САЩ и Германия. Взема участие с доклади в 57 национални конгреси и конференции с международно участие и в чужбина – Германия, Англия, Франция, Гърция, Дания, Румъния, Македония.

Член е на редакционната колегия на сп. „Дерматология и венерология", сп. „Съвременна медицина", Aktuelle Dermatologie (Германия) и гост редактор в Clinic in Dermatology (САЩ).

Почетен член на Българското дерматологично дружество.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”