Начало / Новини / Новини и събития / Срещи с работодатели и алумни на Факултета по педагогика

   
Срещи с работодатели и алумни на Факултета по педагогика

Във връзка с развитието на магистърските програми във Факултета по педагогика на Софийския университет на 23 март 2021 г. се състояха две срещи-разговори с ръководители и представители на различни институции, работещи с деца и възрастни с девиантно и делинквентно поведение и алумни, завършили магистърската програма „Педагогика на девиантното поведение“ през изминали учебни години.

Участниците в срещите на национално ниво представляваха различни звена, функциониращи в системата за изпълнение на наказанията – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), Възпитателно училище-интернат (ВУИ) гр. Ракитово, професионални гимназии, Фонд за превенция на престъпността – ИГА, защитено жилище към Фондация „Звезда на надеждата“, Центрове за настаняване от семеен тип „Малката къща“ и „Св. Екатерина“, фондация „Конкордия – България“, Български младежки форум и други партньори.

Представители на Факултета по педагогика в срещите бяха доц. д-р В. Божилова (зам.-декан ОКС „магистър“), доц. д-р Б. Кривирадева (ръководител на магистърската програма), доц. д-р В. Велинов (хоноруван преподавател в програмата) и инсп. С. Сапунджиев.

В рамките на срещите бяха обсъдени възможности за развитие на програмата и задълбочаване на сътрудничеството с институции и организации от практиката, които могат да предложат качествено и ориентирано към реалните потребности обучение за придобиване на необходимите за успешна реализация практически умения.

Конструктивните обсъждания бяха подкрепени с данни от предварително проведено онлайн проучване сред алумни на програмата, осъществено в периода февруари – март 2021 г. Обсъдена бе възможността за създаване на професионална платформа за споделяне на опит и добри практики от страна на институции и организации, с които Факултетът по педагогика успешно партнира.

Тези срещи поставят началото на регулярни срещи-разговори, свързани с развитието на магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“.