Начало / Новини / Новини и събития / Национална конференция по проблемите на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти в Република България

   
Национална конференция по проблемите на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти в Република България

На 2 март 2021 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” беше домакин на онлайн Национална конференция по проблемите на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти в Република България, организирана съвместно с Министерството на образованието и науката.

На онлайн събитието присъстваха зам.-министърът на образованието и науката г-жа Таня Михайлова, представители на социалните партньори на МОН, между които председателят на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева, над 60 представители на всички Регионални управления на образованието у нас, както и на представители на педагогическата и академичната общност в страната.

На научното събитие бяха представени резултати от две проучвания, възложени на два екипа от Факултета по педагогика към Софийския университет в рамките на Националната програма „Квалификация“ 2020 г., тематично направление 4. Образователни изследвания и форуми, Мярка I. Изследване на актуални теми на образователната политика за подпомагане разработването и прилагането на нови образователни политики по ключови въпроси на квалификацията на педагогическите специалисти.

02mart2021 1

Конференцията беше открита от г-жа Таня Михайлова.

В първата пленарна сесия бяха споделени изследователски резултати от доклад на тема „Актуално състояние и развитие на системата за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти в България (2015 и 2020 г.)“.

02mart2021 2

Презентатори по различни аспекти от квалификацията на педагогическите специалисти доклада бяха проф. д-р Бончо Господинов, проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт и доц. д-р Бистра Мизова от Факултета по педагогика на Софийския университет.

02mart2021 3

Обратна връзка на изнесените данни от изследването даде г-жа Янка Такева.

Във втората сесия от конференцията бяха поставени отделни акценти от доклад на тема „Анализ на потребностите от продължаваща квалификация в системата на предучилищното и училищното образование”, в която основни презентатори бяха доц. д-р Силявия Цветанска, доц. д-р Лиляна Стракова и доц. д-р Илиана Петкова.

02mart2021 4

Резултатите от конференцията бяха обобщени от г-жа Радостина Новакова – главен експерт отдел Квалификация и кариерно развитие в Министерството на образованието и науката.

Националната конференция постигна своята цел – да открие ползотворна платформа за дискусии и промени в областта на перманентната квалификация на педагогическите специалисти, някои от които да намерят в място в политиките, очертани от Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри в периода след 2020 г.

02mart2021 5