Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет поднови договора за сътрудничество с Тотал E&П България Б.В.

   

08.02.2021

 

 

В началото на февруари бе подписано споразумение за удължаване срока на рамковия договор за сътрудничество между Тотал E&П България Б.В. и Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Споразумението бе подписано от ректора на СУ проф. д.ф.н. Анастас Герджиков и от г-н Ив Лю Стънф, управител на Тотал E&П България Б.В.

Договорът осигурява продължение на сътрудничеството на най-старото висше училище в България с компанията, която извършва проучвания за добив на нефт и газ от акваторията на Черно море.

Предвижда се продължаване на сътрудничеството за подготовката и провеждането на академични лекции и курсове, както и програми за научни изследвания, свързани с дейностите по проучване и добив на въглеводороди, с цел подпомагане на местното образование. Клаузите на договора включват още подкрепа за обучението на студенти под формата на предлагане на общи проекти, стажове, спонсорства, практически курсове, както и идентифициране на изявени студенти за целите на набирането на персонал или стажове в Тотал E&П България Б.В.

Част от сътрудничеството на компанията с Университета се осъществява и чрез съвместни инициативи на Стопанския факултет за провеждането на обучения на студенти и професионалисти в енергийния сектор.