Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по педагогика / Социални дейности

   

 

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:
1. ДЗИ1 по български език и литература
Задължителен или допълнителен ДЗИ с коефициент 2,5:
2. История и цивилизации
3. Философия
4. География и икономика
5. Английски език
6. Немски език
7. Френски език
8. Испански език
9. Италиански език
10. Руски език
11. Математика
12. Информатика
13. Информационни технологии
14. Физика и строномия
15. Биология и здравно образование
16. Химия и опазване на околната среда
17. Предприемачество
18. Музика
19. Изобразително изкуство

 

 

+

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.