Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по 3.6. Право (Обща теория на правото), обявен в бр. 57 от 26.06.2020 г.

   

Единствен кандидат: гл.ас. д-р Симеон Ефимов Гройсман

 

 

Резюмета на научните публикации на кандидата

 

Рецензии:

Проф. д-р Даниел Вълчев – БГ, EN

Проф. дюн Димитър Радев - БГ , EN

 

Становища:

Проф. д-р Янаки Стоилов - БГ , EN

Проф. д-р Тенчо Колев - БГ , EN

Проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова - БГ , EN

Доц. д-р Бойка Чернева- БГ , EN

Доц. д-р Христо Паунов - БГ , EN