Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 г. в Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки

   

Срок за подаване на документите: 5 август 2020 г.

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Кандидатите за преподаватели следва до 5 август 2020 г. (сряда) да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.