Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Фондация „Атанас Буров“ организира Лятно училище на тема „Инвестиции“: между 23 май и 31 май 2020 г. в гр. Банкя

   

09.06.2020

 

2

 

Уважаеми приятели, колеги и кандидати,

Предвид обстоятелствата, породени от извънредното положение , удължаваме срока за кандидатстване до края на месец юни 2020 г.

Провеждането на Лятно Училище 2020 ще бъде съобразено с оперативната обстановка в страната и най-вероятно ще се проведе през месец септември или октомври

 

Моля да продължавате да следите нашата страница за актуална информация относно Лятно Училище 2020.

Лятно училище „Инвестиции 2020: Изчислителни инструменти при вземане на инвестиционни решения“

 

Фондация „Атанас Буров“ организира Лятно училище на тема „Инвестиции“, като в тази връзка, обявява конкурс за стипендии за участие в обучението. Лятното училище ще се проведе между 23 май и 31 май 2020 г. в гр. Банкя.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.

 

Тема и лектори

Основна тема на тазгодишното Лятно училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление и професионални сертификационни програми. Специален поглед ще бъде отделен върху програмирането и използването на съвременни инструменти за решаване на комплекси изчислителни задачи, свързани с инвестиционния анализ. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Лекторите на училището са с богат опит в инвестиционната сфера и капиталовите пазари.

 

Срокове и изисквания

Стипендии за участие в лятното училище ще бъдат предоставени на до 12 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Кандидатите трябва да изпратят до 31 март 2020 г. по електронна поща на адрес fnburov@gmail.com попълнена информационна карта (информационна карта може да бъде изтеглена от сайта на фондация „Атанас Буров“ www.atanasburov.org, Лятно училище, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

- Ethics in the age of artificial intelligence

- Algorithmic trading - the path to efficient markets?

- Are the machines destined to eradicate behavioral biases?

- Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets

- AI in the value investing domain

- Using big data and AI to enhance the diversification and risk/return potential of portfolios

 

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 05 април 2020 г. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.