Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

   

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Savina

 

CV (български) CV (English) CV (Русский)

 

e-mail: mihajlova@uni-sofia.bg

s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия и на Международната фискална асоциация (IFA).

 

Представител на българския клон на IFA в IFA WIN. Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Член е на екипа на Академията за европейски структурни и инвестиционни фондове (съвместна програма на Института по публична администрация, Софийски университет и JASPERS), както и екипа на Националния институт на правосъдието с опит в публичния сектор като: съветник на Прeдседателя на 40-то Народно събрание (2005-2009г., включително кореспондент по IPEX на НС); съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.); съветник на министъра на образованието и науката (април-юли 2016 г.). Консултант по проекти в областта на публичната администрация и транспорта. Владее български, английски и руски език.

 

Области на научни интереси: Финансово право; Данъчно право; Публични финанси; Право на Европейския съюз; Корпоративно право.

 

Преподавани дисциплини в бакалавърски и магистърски програми:

 

  • „Корпоративно и финансово право“ задължителна дисциплина на английски език в бакалавърска програма на Стопански факултет на СУ Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) на английски език с международно признат сертификат - Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales"
  • „Международно финансово право“ задължителна дисциплина на английски език в магистърска програма „ Международен бизнес и отбранителна индустрия“, Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ (лекционен курс)
  • „Финансово и данъчно право“ задължителна дисциплина на английски език в Магистърска програма „Финансов мениджмънт“, Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ (лекционен курс)
  • „Контрол на средствата от Европейския съюз“ и „Данъчно право“-задължителни дисциплини в Магистърска програма „ Митнически и данъчен контрол“, Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ (лекционен курс)

 

Списък с публикациите