Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / ас. Стефан Милетиев защити докторат

   

17.12. 2018 г

На 17.12. 2018 г. колегата ас. Стефан Милетиев, преподавател по фитнес защити ОНС - "Доктор".

Честито и успех в научната и преподавателската дейност.