Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Факултет по журналистика и масова комуникация / Връзки с обществеността

   

Форма на обучение: Редовнa, Задочнa

 

Състезателни изпити

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен)

 

+

 

1. Журналистика (устен)*

 

+

 

Общ успех от дипломата за средно образование

 

 

=

 

24
макс.
бал

 

*Забележки:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка;

2. До устен изпит по журналистика се допускат издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от добър (3,50);