Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на „Хроника на дните“

   
Представяне на „Хроника на дните“

Проф. д-р Бисера Вълева и проф. д-р Орлин Дворянов откриха паралелните си изложби с общо заглавие „Хроника на дните“. Те са финалното арт-събитие от проекта „АRTpoints“, който се осъществява от катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Университета. Ръководител на проекта е проф. д-р Бисера Вълева.

Последната експозиция в пространствата на галерия „Алма Матер“ реализира визуалния диалог на Орлин Дворянов и Бисера Вълева. Темата на изложбите кореспондира със заглавието на емблематичния роман на Борис Виан „Пяната на дните“. Работите на авторите са изпълнени с класически живописни техники (акрил и маслени бои), а полиптихът на Бисера Вълева е рисунка в смесена техника (темпера, пастел, въглен). В експозицията на Орлин Дворянов са представени и инсталации, които са смислово свързани с живописните платна. Важно място в изложбата му, освен визуализациите, заема текстът – концепция овеществяваща вътрешните търсения и съмнения на автора в дните на една година.

B_Valeva_M_Blajieva_O_Dvorianov

Според авторите, човечеството, както и отделният човек обичат да си задават тревожни въпроси, които нямат отговор. Такива например могат да са: „Ако слънцето се намира в средната си възраст като звезда, която подлежи на бавно изстиване, то кога в рамките на този процес ще настъпи края на човечеството?“; „Ако астероидът, който в момента приближава Земята, все пак се сблъска с нея на осми август 2023 г., какви ще бъдат последствията и каква част от човечеството ще пострада сериозно?“; „Имало ли е приятелство или любов между двама души или те само са фантазирали? Ако обаче имало, то защо финалът е бил толкова разрушителен?“; „Логично ли се развивал животът ми до този момент и дали ще бъде логичен неговия край?“.

Bissera_Valeva_otkrivane

Представеният в галерия „Алма Матер“ цикъл от дванадесет картини няма за цел да даде илюстративен отговор на тези въпроси. По-скоро той е една интерпретация или метафоричен прочит на темата.

Orlin_Dvorianov
B_Valeva_detail
Bissera_Valeva