Начало / Новини / Новини и събития / Алма матер бе домакин на конференция, посветена на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца

   
Алма матер бе домакин на конференция, посветена на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца

На 23 и 24 октомври 2018 г. във Факултета по науки за образованието и изкуствата в Софийския университет се състоя конференция с международно участие на тема „Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България”.

На събитието присъстваха университетски преподаватели, представители на институции и неправителствения сектор.

Конференцията бе организирана от екипа на магистърската програма „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители” към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет. Събитието се проведе в сътрудничество с Института по социални дейности и практики и Националната мрежа за децата и бе подкрепено от Френското посолство в София и Френския институт в България в рамките на програма за подкрепа на университетски и научни прояви.

34

В конференцията участваха и френските университетски преподаватели Стефан Рюлак и Жил Серафен.

Стефан Рюлак е специализиран възпитател, доктор по антропология, професор по социални иновации в Университета по социална работа и здраве в Лозана, Швейцария. Председател е на Научния съвет на списание Le Sociographe. Научните му изследвания са фокусирани в проучване и анализ на актуалното състояние и хоризонтите за развитие на социалната работа във Франция, по-специално в областта на подготовката на специални педагози и социални работници. Амбицията му е да сподели и приложи френския опит в други страни.

33

Жил Серафен е социолог и университетски преподавател, ръководител на магистърски курс "Семейно образование и социално-възпитателна интервенция в Европа" в Университета на Париж „Нантер”, главен редактор на списание Recherches familiales, експерт в Националния съвет по закрила на детето. Актуалните му изследвания са върху обществените политики в полза на или основани на семейството и обществените политики за закрила на децата. Фокусът на работата му е върху ограниченията и възможностите на социално-възпитателната интервенция с непълнолетни в трудни ситуации.

По време на научния форум се проведоха интересни обсъждания и дискусии, а разгледаните теми и проблеми обхващаха обучението, образованието и професионалните стандарти в рамките на социално-възпитателните дейности с деца в конфликт със закона.