Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на новоприетите магистри за места - държавна субсидия за учебната 2018/2019 г., Стопански факултет

   

25.09.2018

 

Записване на новоприетите магистри за учебната 2018/2019 г, Стопански факултет

 

Чл. 25. (2) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата. Въз основа на предложенията на факултетите за класиране на кандидатите се издава обща заповед за записване на новоприетите магистранти.

Чл. 26 (2) В срок до 25.09.2018 г. Ректорът издава обща заповед за записване на 26 и на 27.09.2018 г. на класираните кандидати.

 

1. Класираните на този етап кандидати могат да се запишат или да потвърдят участие във второ класиране. Непотвърдилите или незаписалите се в определените срокове кандидати отпадат от следващото класиране.

2. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми за места, субсидирани от държавата, в рамките на срока за записване трябва да избере една от тях.

 

График за записване на новоприети студенти от първия етап на класирането в Стопански факултет

26 .09.2018 г. - магистърски програми от направление Икономика

27.09.2018 г. – магистърски програми от направление Стопанско управление

Записването ще се извърши в каб. 130 на Стопански факултет

Приемно време: 9.30 -12.00 / 13.00-16.00

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса: В Касата на Стопански факултет каб. № 408 : Работно време: 9.00- 12.00 / 13.00 - 16.00,

В Паричен салон на Ректората или по банков път

 

График за записване на новоприети студенти от втори етап на класирането в Стопански факултет

Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 01.10.2018 г. факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ предложение за класиране

на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата, и за кандидатите за обучение срещу заплащане.

(2) В срок до 08.10.2018 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 документи.

(3) Приетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в срок от 09 до 11.10.2018 г.

 

Графикът ще бъде обявен допълнително