Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса на тема: „Обществен престиж на професията социален работник“ се проведе в Софийския университет

   
Кръгла маса на тема: „Обществен престиж на професията социален работник“ се проведе в Софийския университет

В Заседателна зала 1 на Ректората се състоя кръгла маса на тема: „Обществен престиж на професията социален работник“. Събитието бе организирано Факултета по педагогика и Катедра „Социална работа“ в рамките на честването на 130-годишнината от основаването на Софийския университет.

На събитието присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, деканът на Факултета по педагогика проф. Бончо Господинов, д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, специалисти, преподаватели, студенти.

1-web

Форумът бе открит от проф. Бончо Господинов, който изрази радостта си от избора на тема на кръглата маса. Той припомни, че вече са минали почти 30 години, откакто тази професия е навлязла широко в социалната практика. По думите му, тя е станала масова, с времето са се случили много промени и днес трябва да се обърне съществено внимание на проблема за престижа на тази професия. Деканът повдигна въпроса може ли всеки да бъде добър социален работник и изрази увереността си, че на научния форум ще се обърне внимание за квалификацията, подготовката, условията на труд и възнаграждението и други важни проблеми.

3-web

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова изрази задоволството си от предоставената възможност да се срещне с преподаватели и студенти, с колеги от социалната сфера и партньори и да обсъдят заедно изключително важните въпроси за престижа, професионализацията, стандартизацията, стандартите за натовареност и уменията, квалификацията, постоянното обучение, кариерното развитие. По думите й, това са въпроси, свързани с издигането на престижа на професията социален работник на нивото, което наистина заслужава.

Росица Димитрова подчерта, че всеки може да носи социалната насоченост и социалния работник в себе си. По думите й, това все пак е професия, която трябва да сложим в регулираните професии, на нивото, което е необходимо. Тя засегна въпроса за необходимостта от ясни регламенти относно продължаващото обучение, кариерното развитие, уменията в различните нива, които трябва социалните работници и другите професии, ангажирани в социалните услуги и социалното подпомагане, да притежават.

2-web

Според нея очакванията на обществото към социалните работници с всеки изминал ден стават още по-големи. Тя посочи, че социалните работници не намират приложение единствено и само в системата на подпомагането и на социалните услуги, а са изключително търсени и необходими и в системата на образованието, здравеопазването, правосъдието, вътрешните работи, общините, областните администрации и др. Затова според нея е важно да се говори за престижа и общественото място на социалния работник.

667

Росица Димитрова посочи, че университетите са важен партньор на министерството в тази посока и присъстват редовно в експертните групи. В края на изказването си Росица Димитрова изрази увереността си от все по-силното присъствие на практиката, свързана с теорията в обучението на бъдещите кадри и пожела успех на форума.

На срещата бяха обсъдени актуални въпроси, структурирани в три дискусионни панела: „Образование и кариерно развитие на социалните работници“; „Условия на труд на социалните работници“; „Възнаграждение на труда на социалните работници“.

В дискусиите се включиха преподаватели и студенти, както и представителите на Министерство на труда и социалната политика, Столична община и Държавна агенция за закрила на детето.