Начало / Новини / Новини и събития / Партньорите по проект HEI PLADI се събраха на работна среща в София

   
Партньорите по проект HEI PLADI се събраха на работна среща в София

Университетските ботанически градини бяха домакин на седмата и последна среща по проекта HEI PLADI по програма „Еразъм+“. На срещата партньорите от Малта и Каляри, Италия, информираха за практическите обучения, проведени през последните месеци и представиха анализ на оценката от студентите за практическите занимания.

Координаторът на проекта обобщи резултатите от он-лайн курсовете, практическите обучения и броя ECTS кредити, придобити от участниците. Предстои до края на месец август да се проведат всички изпити във всички организации – участници в проекта.

През втория ден на срещата участниците се включиха в ботаническа екскурзия в Природен парк „Рилски манастир“ с любезното съдействие на дирекцията на парка. Групата с интерес проследи презентация на видовото разнообразие в парка, след което се отправи по дендрологичната пътека, водеща към гроба на Св. Иван Рилски.

8

На работната среща високо бе оценено доброто сътрудничество, постигнато по време на изпълнението на проект HEI PLADI, както и възможностите за продължаване на работните контакти между ботаническите градини и университетите и в бъдеще.

1

HEI PLADI е тригодишен проект, подкрепен по програмата „Еразъм+“. Координатор на проекта е Университетът в Молизе, Италия. Участници в него са още Университетът в Каляри, Италия, Университетът на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморският агрономически институт Ханя, Гърция, Университетът на Лисабон, Португалия, както и Университетските ботанически градини, България.

6

Програмата „Еразъм+“ подкрепя транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа. Цел на настоящия проект е постигане на подкрепа за прилагането на реформите в съответствие с приоритетните области за 2011 г. на ЕС - модернизация на социалната програма; допринасяне за развитието на умения и квалификация в европейското пространство; повишаване на цифровата интеграция в обучението, преподаването, практическата подготовка и работата с младите хора на различни нива.

3

Проектът HEI PLADI работи за подобряване мобилността и предоставяне на повече възможности на студентите да придобиват допълнителни умения в областта на растителното разнообразие.

Екипи от преподаватели и специалисти от 7-те институции, включени в проекта, разработи виртуални курсове по темите: Таксономия на растенията, Съвременни методи при таксономия на растенията, In situ и ex situ опазване на растенията, Управление на ботанически градини и Географски информационни системи.

4

Над 30 студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха подкрепени от проекта за практическите занимания и физическа мобилност. Голям брой студенти имат възможност да се възползват от електронната форма на обучение, тъй като тези курсове ще бъдат признати и утвърдени от Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS). HEI PLADI разработи интелектуални продукти, които са на разположение в платформа за електронно обучение не само за студентите, но и за хора на местно, регионално, национално и международно ниво като преподаватели, техници и лаборанти, кустуси, работещите в семенни банки, ботанически градини, и т.н.

7

Чрез интердисциплинарно сътрудничество между висши училища, консервационни и изследователски организации проектът изгражда стратегическо партньорство в ЕС. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. В допълнение, проектът цели да подобри обучението през целия живот.