Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Ново ръководство на Департамента по спорт

   

 

На 13.10.2009 г. на заседание на катедра "Индивидуални спортове и рекреация" бе избран нов ръководител на Катедрата - гл.ас. Боряна Туманова, на мястото на досегашния ръководител за два мандата гл.ас.д-р Анжелина Янева.

На 20 октомври при голяма конкуренция и три проведени катедрени заседания за избор на нов ръководител катедра "Спортни игри и планински спортове" бе избран гл.ас. Петър Колев.

На 20 октомври 2009 г. се проведе Общо събрание на Департамента по спорт при следния дневен ред:
1. Избор на ръководство на Общото събрание (председател и комисии по провеждане на ОС – мандатна и по изборите)
2. Отчет и обсъждане на дейността на Департамента за периода 2005-2009 г. от Директора
3. Избор на Директор на Департамент по спорт
4. Избор на Съвет на Департамента.
5. Разни.
За председател на Общото събрание бе избран гл.ас. Делчо Илчев.
За Директор на ДС бе избрана единодушно гл.ас.д-р Анжелина Янева.
За членове на Съвета на Департамента бяха избрани: гл.ас.д-р Анжелина Янева, гл.ас. Боряна Туманова, гл.ас. Петър Колев, гл. ас. Антон Хиджов, гл.ас. Елисавета Михайлова, Людмил Симов и гл.ас. Ирен Пелтекова.
Честито на новото ръководство и успех!

Коментари

Влезте за да коментирате.