Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира предварителен прием за обучение в магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ за учебната 2018-2019 година

   

03.05.2018

 

1

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира предварителен изпит за обучение в магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ за 2018-2019 учебна година.

 

Изпитът ще бъде устен под формата на интервю и ще се проведе на 11 юли 2018 год. от 16.00 часа в сградата на Стопански факултет. Всеки кандидат следва да изпрати кратко CV и мотивационно писмо до 10 юли 2018 г. по електронен път до проф. Иван Иванов, директор на програмата (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg) и до доц. Боряна Богданова (bpelova@gmail.com). Преди началото на изпита кандидатите трябва да платят такса в касата на Факултета за явяване на изпит, а по време на изпита да носят хартиено копие на CV и мотивационно писмо. Обучението продължава два семестъра за специалисти и 3 семестъра за неспециалисти и започва от 01 октомври 2018 год.

 

През месец септември е редовният прием за магистърската програма. Тогава кандидатите подават документи в администрацията на Стопански факултет. Желаещите да се обучават по държавна поръчка (за специалисти) трябва да се явят на писмен изпит през септември и на устен изпит, ако не са положили такъв през месец юли. Желаещите за обучение в платена форма се явяват на устен изпит или през месец юли или през месец септември. Обучението на неспециалисти е само в платена форма на обучение.