Начало / Университетът / Административна структура

   
Органи на вътрешен контрол
Контролен съвет
Омбудсман
 
 
 
 
Главен мениджър
Органи на управление
Общо събрание
Академичен съвет
Ректор
 
 
 
Главен секретар
 
Съвет на настоятелите
Студентски съвет
 
Заместник-ректори
Зам. ректор по научно-изследователска и научна проектна дейност
Зам. ректор по учебна дейност за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"
Зам. ректор по учебна дейност докторанти и продължаващо обучение
 
Зам. ректор по информационни дейности и академичен състав
Функционален ректор
Aдминистративна дейност
Функционален ректор
Международна дейност
     
 
Помощно-консултативни органи
 
Ректорски съвет
 
Съвет на деканите
 
Основни звена Обслужващи звена Централна университетска администрация
Факултети Самостоятелни звена Отдели
Департаменти Центрове  
Институти Други звена