Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Философия на английски език

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити   Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*   БАЛ

По избор:
І. Изпит с коефициент 1:
1. Философия и социални науки;
2. Български език и литература;
3. История на България;
4. Английски език;
5. Немски език;
6. Френски език;
7. Испански език;
8. Италиански език;
9. Руски език;
10. Математика I;
11. Математика II;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 1:
12. Философски цикъл;
13. Чужд език

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Чужд език

 

 

 

 

+

 

 

 

Философия;
Обществознание;
Логика и психология;
Етика и право;
Свят и личност;
История на България;
Български език и литература

 

 

 

 

=

 

 

 

 

18 макс.
бал

 

* Забележка:

1, Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. За допускане до участие в класирането за специалност Философия на английски език в Философски факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- Успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски език;

Или

- Успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език;

Или

- Сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език:

  - Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
- TOEFL IBT с точки над 80;
- TOEFL CBT с точки над 200.

.