Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Важни срокове за магистърските програми - записване и заверка на летен семестър, защити на магистърски тези, записване за модули/специализации

   

01.12.2017

 

Издаване на Индивидуални протоколи за зимната сесия 2017/18 г.

от 9 и 10. 01. 2018 г. -10,00-11,00 /14,00 ч. - 16,00ч. - кабинет 130

от 16 и 17. 01.2018 г. - 10,00-11,00 /14,00 ч. - 16,00ч. - кабинет 130

 

Защита на магистърски тези – февруари 2018 г. (от 20 -28 февруари)

Графикът за предаване на магистърски тези и защита на магистърски тези ще бъде уточнен допълнително от Катедрите

Получаване на извлечение с оценки и кредити (академична справка)/ от SUSI

от 23.01. до 25.01.2018 г. – 16,00 ч. – 18,00 ч. - кабинет 130 - Специалност Стопанско управление

от 30.01. до 01.02.2018 г. – 16,00 ч. – 18,00 ч. - кабинет 130 - Специалност Икономика

 

Записване и заверка за летен семестър 2017/2018 г.

от 05 и 06 февруари и 12 и 13 февруари 2018 г. - Специалност Икономика

от 07 и 08 февруари и 14 и 15 февруари 2018 г. - Специалност Стопанско управление

9,00 ч. - 12,00 ч. / 14,00 ч. – 16,00 ч. – кабинет 130

Заплащането се извършва в Касата на Стопански факултет – каб. 408 или по банков път .

 

Записване за Модули/Специализации в специалностите Стопанско управление и Икономика ще се извършва, съгласно указанията на съответните катедри, по график публикуван от тях.

Записване за избираеми дисциплини за летен семестър 2017/2018 г. от 20.02.2018 г. до 04.03.2018 г. (вкл.) в SUSI

(след тази дата, системата за записване е затворена за студентите)

Всеки, който има промяна в здравното осигуряване, трябва да попълни Декларация за здравно осигуряване.

Възможни са промени, които своевременно ще бъдат отразени в сайта.

 

Весели празници!

Инспектори: Л. Димитрова; Н. Милева