Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Ново ръководство на Департамента по спорт за мандат 2017-2021

   

14.11.2017 г.

На Общото отчетно-изборно събрание на Департамента по спорт на 14 ноември 2017 г. бяха избрани:

Председател на Общото събрание:

 • доц. д-р Антон Хиджов

Зам.-председател на ОС:

 • гл. ас. д-р Иванка Кърпарова

Мандатна комисия:

 • доц. д-р Георги Игнатов - Председател
 • гл. ас. д-р Филип Шабански
 • гл. ас. д-р Радослав Костадинов

Комисия по изборите:

 • ас. Валерия Луканов - председател
 • ас. Николай Стайков
 • гл. ас. д-р Тихомир Димитров

Комисия по предложенията:

 • гл. ас. д-р Марина Недкова - председател
 • гл. ас. д-р Бояна Митрева
 • гл. ас. д-р Петър Колев

Директор на Департамента по спорт:

 • доц. д-р Боряна Туманова

Съвет на Департамента:

 • доц. д-р Боряна Туманова, д-р (директор)
 • проф. Анжелина Янева, д-р
 • доц. Евгени Йорданов, д-р
 • доц. Антон Хиджов, д-р
 • доц. Георги Игнатов, д-р
 • ас. Николай Стайков
 • гл. ас. Мина Антонова, д-р

Ръководители на катедри:

 • гл. ас. д-р Иванка Кърпарова - Катедра "Индивидуални спортове и рекреация"
 • доц. д-р Георги Игнатов - Катедра "Спортни игри и планински спортове"

Комисия по атестациите:

 • доц. д-р Евгени Йорданов - председател
 • гл. ас. д-р Марина Недкова
 • гл. ас. д-р Мина Антонова

Комисия по качеството:

 • ......
 • гл. ас. д-р Тихомир Димитров
 • гл. ас. д-р Петя Христова