Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2017-2018 г.

   

28.09.2017

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017-2018 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

 

Инспектор „Учебна дейност”

Занятията във всички магистърски програми в Стопански факултет ще започнат на 09 октомври 2017 г.

Изключение правят магистърските програми по Финансов мениджмънт на английски език и Бизнес администрация - Стратегическо управление, Развитие на човешките ресурси на английски език и Прилжна иконометрия и икономическо моделиране на английски език, за които занятията ще започнат на 16 октомври 2017 г.

  1. Занятията по Бизнес администрация - Стратегическо управление и Развитие на човешките ресурси на английски език ще започнат по-късно. Допълнително ще бъде поместен график на занятията.
  2. Занятията по Приложна иконометрия и икономическо моделиране ще се провеждат в зала 520.

МП Финанси и банково дело и Приложна икономика:

Лекциите при доц. д-р М. Ненова ще започнат, както следва:

Приложен макроикономически анализ част 1 – начало 21 октомври;

Приложен макроикономически анализ част 2 – начало 23 октомври.

Упражненията по Организационна теория при д-р Борис Борчев за студентите от МП „Бизнес администрация – стратегическо управление“ ще започнат на 21 октомври.

 

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопанския факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

 

Приложна икономика
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Финанси и банково дело
Директор: проф. д-р Мария Видолова

Счетоводство и одит
Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Статистика, иконометрия и актюерство
Директор: гл. ас. д-р Боян Ломев

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги
Директор: доц. д-р Атанас Георгиев

Финансов мениджмънт на английски език (с Университет Бордо IV - Франция)
Директор: доц. д-р Марселен Йовоган

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - I семестър икономисти - прием септември

Директор: проф. дмн Иван Иванов

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - II семестър икономисти - прием февруари

Директор: проф. дмн Иван Иванов

Счетоводство и одит - III семестър

Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Корпоративно счетоводство със секторна специализация

Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на английски език (Applied Econometrics and Economic Modelling) - Module 1

Директор: доц. д-р Ралица Ганева

Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на английски език (Applied Econometrics and Economic Modelling) - Module 2

Директор: доц. д-р Ралица Ганева

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА - I СЕМЕСТЪР

 

Приложна икономика - III семестър

Статистика, иконометрия и актюерство - III семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - III семестър

Финансов мениджмънт на английски език (с Университет Бордо IV - Франция) - I семестър

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - I семестър

Финанси и банково дело - III семестър

Счетоводство и одит - III семестър

 

Магистърски програми по Икономика за професионални бакалаври по икономика

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА - I СЕМЕСТЪР

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

Бизнес администрация –Дигитален маркетинг

Бизнес администрация – Стратегическо управление
Директор: доц. д-р Мирослава Христова

Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси
Директор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

Икономика и управление на туризма
Директор: доц. д-р Соня Милева

Управленски информационни системи

Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

Икономика и право

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ПРОГРАМИТЕ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - I СЕМЕСТЪР

 

III СЕМЕСТЪР:

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

Управленски информационни системи

Директор: доц. д-р Красимира Швертнер