Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Факултет по химия и фармация / Химия и английски език

   

- Модул „Методика на обучението по химия“

- Модул „Методика на обучението по английски език“

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда

 

+

 

Английски език

 

 

=

 

 

 

 

24
макс.
бал

 

 

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Английски език;

 

+

 

Химия

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.