Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Физически факултет / Медицинска физика

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор:
І. С коефициент 3:
1. Изпит по Физика;
2. Матура по Физика и астрономия;

ИЛИ

ІІ. С коефициент 2,5:
3. Изпит по математика І или ІІ/ Матура по математика;
4. Изпит по химия/Матура по химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

=

 

 

 

 

30
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.