Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Факултет по класически и нови филологии / Арменистика и кавказология

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор:
І. Изпит с коефициент 3:
1. Български език и литература;
2. Английски език;
3. Френски език;
4. Немски език;
5. Испански език;
6. Италиански език;
7. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2:
8. Български език и литература;
9. Английски език;
10. Френски език;
11. Немски език;
12. Испански език;
13. Италиански език;
14. Руски език

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Чужд език

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

24
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.