Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Факултет по педагогика / Педагогика

   

 

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор
І. Изпит с коефициент 3:
1. Български език и литература;
2. История на България;
3. Философия и социални науки;
4. Чужд език;
5. География;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
6. Български език и литература;
7. История и цивилизация;
8. Философски цикъл;
9. География и икономика;
10. Английски език;
11. Немски език;
12. Френски език;
13. Испански език;
14. Италиански език;
15. Руски език

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

24
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.