Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Библиотечно-информационни науки

   

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор
І. Изпит с коефициент 3:
1. Философия и социални науки;
2. Български език и литература;
3. История на България;
4, Английски език;
5. Немски език;
6. Френски език;
7. Испански език;
8. Италиански език
9, Матeматика I;
10. Матeматика II;
11. География;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
12. Философски цикъл;
13. Български език и литература;
14. История и цивилизация;
15. Английски език;
16. Немски език;
17. Френски език;
18. Испански език;
19. Италиански език;
20. Руски език
21. Математика
22. География и икономика;
23. Физика и астрономия;
24. Химия и опазване на околната среда;
25. Биология и здравно образование

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

24
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.