Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Културология

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор:
І. Изпит с коефициент 3:
1. Философия и социални науки;
2. Български език и литература;
3. История на България;
4. Английски език;
5. Френски език;
6. Немски език;
7. Испански език;
8. Италиански език;
9. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
10. Философски цикъл;
11. Български език и литература;
12. История и цивилизация;
13. Английски език;
14. Немски език;
15. Френски език;
16. Испански език;
17. Италиански език;
18. Руски език

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език
и литература

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

30
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.