Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Публична администрация

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор:
Изпит или матура с коефициент 3:
1. Английски език;
2. Немски език;
3. Френски език;
4. Испански език;
5. Руски език;
6. История на България/История и цивилизация;
7. Математика І или ІІ / Математика;
8. Български език и литература

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

 

 

 

 

=

 

 

 

 

30
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.