Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Политология

   

- Специализация „Национален политически процес“

- Специализация „Европейска интеграция“

- Специализация „Сравнителна политология“

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:
1. История на България;
2. Английски език;
3. Немски език;
4. Френски език;
5. Испански език;
6. Италиански език;
7. Руски език
8. Математика I;
9. Философия и социални науки;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
10. История и цивилизация;
11. Философски цикъл

 

 

 

+

 

 

 

История

 

 

 

+

 

 

 

Български език
и литература

 

 

 

=

 

 

 

30
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.