Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Социология

   

- Модул за придобиване на професионална квалификация „учител по психология и философските дисциплини в средните училища“

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити   Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*   БАЛ
По избор:
Изпит или матура с коефициент 3:
1. Философия и социални науки/Философски цикъл;
2. История на България/История и цивилизация;
3. Български език и литература
4. Английски език;
5. Немски език;
6. Френски език;
7. Италиански език;
8. Испански език;
9. Руски език;
10. Математика І или ІІ / Математика

 

 

+

 

 

Български език
и литература

 

 

+

 

 

Математика,
История,
Философски цикъл,
Английски език,
Немски език,
Френски език,
Италиански език,
Испански език
Руски език

 

 

=

 

 

30
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.